Over ons

Het BuurtKlusBedrijf richt zich op:

1. het versterken van het lokale sociale weefsel: door de stap te zetten van individualisering naar het gezamenlijk opereren van buurtbewoners, komt iedereen vooruit.

2. het vergroten van de leefbaarheid: er wordt een stevig draagvlak gecreëerd voor veerkrachtige wijken met een eigen wijkeconomie.

3. het aanjagen van de energietransitie in de buurt: om onze planeet in stand te houden, moeten we circulair gaan denken en doen. Wijkbewoners kunnen de energietransitie drijven door aanpassingen in huis te (laten) doen.

Waarom?

Er is behoefte aan een andere manier van ‘organiseren’. Niet op grote schaal, maar juist op lokaal niveau. Wij vinden het belangrijk dat de eigen buurt betrokken is bij het vormgeven van gewenste en passende oplossingen. Dat begint bij het hernieuwd aangaan van de verbinding met de wijkbewoners. Zo kan zichtbaar worden gemaakt welke potentie de buurt bezit en kan inzetten om vorm te geven aan bijvoorbeeld duurzaamheidsdoelstellingen, inclusiviteit en zelfontwikkeling.

 

Hoe?

Het BuurtKlusBedrijf is altijd aanwezig in de wijk, voor alle klussen die de wijkbewoners ons gunnen. Wij leven en werken in de buurt waar zij wonen. We maken verborgen talenten zichtbaar, creëren werk en leiden op naar landelijk erkend vakmanschap. De basis voor onze dienstverlening is wederzijds vertrouwen en elkaar wat gunnen. Het uitgangspunt is ‘samen energiepositief; met de buurt voor de buurt’. Het BuurtKlusBedrijf ondersteunt de afzonderlijke BKB’s in de ontwikkeling naar kwalitatieve dienstverlening, het werven en opleiden van BuurtKlussers en het onderling samenwerken door het delen van kennis, ervaringen en beschikbare capaciteit.

 

Wat we belangrijk vinden

  • Voor iedereen en met iedereen. Alle buurtbewoners mogen bij ons meedoen binnen de capaciteit die zij kunnen bieden. We helpen met de juiste ondersteuning en faciliteren opleidingen aan iedereen die kan bijdragen aan onze lokale uitdaging.
  • Met een open houding kennis en ervaringen delen, om samen sneller te leren en om de continuïteit en kwaliteit van de BuurtKlusBedrijven te borgen. Middels verbinding en samenwerking kunnen we thema’s sneller, goedkoper en makkelijker realiseren.
  • Vanuit wederzijds vertrouwen naar onze doelen toewerken, met eerlijke communicatie. We vertrouwen op gelijkwaardige inzet, een respectvolle onderlinge verhouding en bovenal op elkaar. Ook zijn we er eerlijk over als we een buurtklus niet kunnen aannemen.
  • Inspireren, motiveren, confronteren en leren om de beste oplossingen en dienstverlening te kunnen bieden. Vanuit de collectiviteit kunnen we onze dienstverlening haalbaar, betaalbaar en schaalbaar maken.

 

Samen klaren we de klussen voor een duurzame toekomst!

Neem contact met ons op